Start Start

Adwokat Justyna Brodzik-Glinkowska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji - kierunek Prawo. Pracę dyplomową obroniła w Katedrze Prawa Karnego.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła na stanowisku asystenta prawnego w Kancelarii Adwokackiej Derdzikowski, Szczepaniak s.c. w roku 2006.

Następnie, na stanowisku prawnik - koordynator Kancelarii pogłębiała wiedzę zdobytą na studiach i rozwijała swoje umiejętności pod patronatem Partnerów Spółki.

W roku 2011 została wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i rozpoczęła odbywanie aplikacji adwokackiej w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Rosiak.

W okresie od maja 2012 do czerwca 2013 roku brała udział w projekcie "Ambasada sukcesu - centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej" świadcząc doradztwo prawne na rzecz niemal 100 organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.

W 2014 roku zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów.

W ramach swojej aktywności zawodowej współorganizuje różnego rodzaju projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zdobyła doświadzczenia zarówno w realizacji projektów "miękkich" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), jak i inwestycyjnych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zebranemu w trakcie współpracy z różnymi podmiotami jest w stanie przeprowadzić Państwa płynnie przez złożony proces realizacji projektu unijnego, jak i procedury odwoławczej w przypadku jego negatywnej oceny.